TJ Kudlovice

Fotbalový klub Tělovýchovné Jednoty (TJ)  Kudlovice – historie a současnost


Fotbalový klub TJ  byl v naší obci založen v období II. světové války a dotáhl to až do okresního přeboru. Asi v roce 1948 se rozpadl pro nedostatek hráčů a financí. Po válce, asi v roce 1958, byl znovu obnoven. V současnosti má klub 58 členů. Ve sportovním areálu, se nachází budova šaten, která byla vystavěna svépomocí sportovci a obětavými občany v letech 1967 - 1969.

Součástí areálu je uměle zavlažované travnaté hřiště, zastřešené podium a velké taneční kolo s lavicemi a stoly,  které  slouží ke kulturním a sportovním akcím nejen naší TJ, ale i  jiným spolkům, základní a mateřské škole, dále pak asfaltový tenisový kurt (v zimě kluziště) a celkem dobře vybavené dětské hřiště se skluzavkou a houpačkami.

V areálu je vybudováno posezení pod pergolou, které je v letních měsících využíváno jako hospůdka s možností celotýdenního občerstvení .

Budova šaten byla v roce 2009 při příležitosti 50. výročí založení TJ  Kudlovice s pomocí obecního úřadu a obětavou prací členů TJ zrekonstruována. Dále byl vybudován závlahový systém  zatravnění hrací fotbalové plochy.

Přesto v současnosti je potřeba další nezbytné investování do oprav budovy šaten - zateplení západní části budovy, opravy toalet (ze zadní strany od Sušic) atd.

Velkým společným úkolem TJ a OÚ je dořešení problematiky pozemků v areálu. Část pozemků je totiž stále v soukromém  vlastnictví původních majitelů - sourozenců Škrabalových, kteří chtějí po mnoha letech problém konečně vyřešit. Zájmem současných majitelů i TJ a OÚ Kudlovice je pozemky za rozumnou cenu odkoupit.  Následně by mohl být areál obcí pronajat spotrovnímu klubu za oboustranně výhodných podmínek. Pro OÚ by se pak  otevřela i možnost žádat o dotace z Evropských Fondů na dovybudování areálu pro lepší využití ve sportovních i hracích aktivitách občanů – např. nové dětské hrací prvky, dopravně-bezpečnostní  hřiště pro malé cyklisty a mládež, atd.

V současnosti má fotbalový klub pouze jedno družstvo, které se drží v soutěži okresního přeboru. Máme velký zájem o oživení žákovského družstva z řad dětí naší obce, mohou to být hoši i děvčata, abychom opět podchytili nové mladé talenty z Kudlovic a děti měly větší zájem o sport a pohyb. Chceme navštívit místní i Babickou školu a ve spolupráci s vedením škol provést nějakou zajímavou formou agitaci pro sport.

Hlavním úkolem ale zůstává hrát pohledný fotbal a dobře reprezentovat Kudlovice. Nedělní návštěvou hřiště v obci nebo výjezdem do okolních vesnic udržujeme dlouhodobě společensko-sportovní vyžití našich fotbalových příznivců.

TJ taktéž organizuje zdařilé kulturní akce, jako např. v zimním období degustaci a košt slivovice (za poskytnuté vzorky pálenek každoročně děkujeme našim spoluobčanům), dále pak tradiční maškarní ples, který je svou kvalitou co do počtu i nápaditostí masek vyhlášený po širokém okolí. Letos se jedná už o 41. ročník. V posledních letech jsme jako hezkou a záslužnou tradici zavedli vyhlašování zasloužilých členů a fotbalistů TJ Kudlovic z minulých i současných let.

Přejeme si nadále, aby chuť do sportování nebyla pouze doménou fotbalistů, ale aby se nám podařilo vtáhnout ke sportování i mládež a děti.

Fotbal chceme hrát opět  pro radost všech našich příznivců, kterým tímto děkujeme za nezištnou  podporu.

Naše velké díky patří obci a zastupitelstvu obce za projevenou snahu řešit problematiku vlastnictví pozemků a za dosavadní morální i finanční pomoc k zajištění naší sportovní činnosti.   


Výbor TJ pracuje nyní ve složení:

Vlastimil Čevela

Zdeněk Jabůrek

Jaroslav Gabriel st.

Stanislav Pavelka

Petr Pekař

Pavel Rozumek

Radovan Bartošek

Vít Rosík

Jaroslav Gabriel ml.