Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2024

NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUDLOVICE JSOU VYBÍRÁNY TYTO MÍSTNÍ POPLATKY:


1. ZA ODPADY - Obecně závazná vyhláška obce Kudlovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

600 Kč za osobu/rok

Úleva se  poskytuje  osobám   nad 70 let ve   výš i 200 Kč. Úleva bude poprvé náležet v kalendářním roce následujícím po roce, kdy bylo dosaženo věku 70 let.  Poplatek těchto osob činí ve výši 400 Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.


2. ZA STOČNÉ – Platba za odvádění odpadních vod

1.200 Kč za osobu/rok

Poplatek je třeba uhradit do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek se platí za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu.                 

U rekreačního pobytu za délku pobytu – poměrnou část roku v měsících.


3. ZA PSA - Obecně závazná vyhláška obce Kudlovice o místním

                      poplatku ze psů 

200 Kč za psa/rok

Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. Jestliže držitel psa je osoba starší 65 let, platí 100 Kč.


ÚHRADA POPLATKŮ:

  • v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Kudlovicích v úřední dny od 21.2.2024: 

            v pondělí od 7.00 – 16.00 hodin, ve středu od 7.00 – 17.00 hodin 

  • bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo: 5821721/0100, variabilní symbol: číslo popisné domu

Bližší informace na telefonu 572 585 075 nebo na e-mailové adrese obec@kudlovice.cz. Vyhlášky jsou zveřejněny v plném znění na webu www.kudlovice.cz: Obecní úřad – Místní vyhlášky.