Informace k zajištění církevního pohřbu

Církevní pohřeb
ve hřbitovní kapli (smuteční síni) v Babicích

Kontaktujte:

  1. Farní úřad Huštěnovice (zajištění pohřebního obřadu): Mgr. Stanislav Matyáš, Huštěnovice 175, tel.: 732 592 457, fababiceuuh@ado.cz 
  2. Pohřební službu a v případě zájmu i dechovou kapelu
  3. Pokud není kremace a je nutno připravit hrob: Hrobník – Čevela Mojmír, Babice č. 8, tel.: 731 810 706
  4. Obecní úřad Babice (zajištění hřbitovní kaple – smuteční síně): Šurmánková Vladimíra, tel.: 572 585 060