Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn v objektu garáží a dílen obecního úřadu, u zahradnictví. 

Je otevřen:

  • každou středu v době 14.00 - 15.30 hod.
  • v sobotu v týdnu sběru komunálního odpadu v době 9.00 - 10.30 hod. 

V případě nutného uložení odpadu je možné využít sběrného dvora po domluvě s panem J.Balcárkem, tel. 736 187 012.

Sběrný dvůr je od listopadu do března uzavřen. 


POZOR!

UKLÁDÁNÍ OBJEMNÉHO ODPADU PŘED PLOT SBĚRNÉHO DVORA JE ZAKÁZÁNO !(Zaměstnanci obce nejsou povinni Váš odpad odložený před plotem uklízet do sběrných nádob). 

DO SBĚRNÉHO DVORA PNEUMATIKY NEBEREME!!!