Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn v objektu garáží a dílen obecního úřadu, u zahradnictví. 

Je otevřen:

  • každou středu v době 14.00 - 15.30 hod.
  • v sobotu v týdnu sběru komunálního odpadu v době 9.00 - 10.30 hod. 

V případě nutného uložení odpadu je možné využít sběrného dvora po domluvě s panem J.Balcárkem, tel. 736 187 012.

Sběrný dvůr je po dobu zimních měsíců uzavřen, tj. prosinec až březen. Opět lze využít  po domluvě s panem J.Balcárkem.


POZOR!

UKLÁDÁNÍ OBJEMNÉHO ODPADU PŘED PLOT SBĚRNÉHO DVORA JE ZAKÁZÁNO !(Zaměstnanci obce nejsou povinni Váš odpad odložený před plotem uklízet do sběrných nádob). ​​​​​​​