Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích

Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích

Naší snahou je vybudování kaple v Kudlovicích, která bude sloužit nejen k modlitbám a setkávání věřících křesťanů, ale bude otevřena všem občanům Kudlovic a okolí. Kaple a její okolí bude místem k modlitbě, rozjímání, ztišení, odpočinku, místem setkávání se s dalšími lidmi, místem konání různých kulturních akcí.

Komu bude kaple zasvěcená?

Kaple bude zasvěcena svatým Andělům Strážným. Jedná se o duchovní bytosti, které každému člověku pomáhají a provázejí na jeho životní cestě.

O kapli

O stavbě kaple v Kudlovicích se uvažovalo celé dvacáté století, bohužel k její stavbě z důvodů politických a finančních nedošlo. Myšlenka opět ožila po Sametové revoluci. Pozemek pro kapli darovala rodina Talašova (z č. 261). K realizaci byl vybrán návrh architekta Františka Zajíčka. Kaple má křížový půdorys, kuželovitou věž a speciálně do oblouku klenutou střechu. Základní kámen byl požehnán na konci roku 2008 na Velehradě. Samotná stavba začala v průběhu roku 2009.

Co se již podařilo?

 • Dokončit hrubou stavbu, střechu, upevnit věž
 • Elektroinstalace
 • Vybudování sociálního zázemí
 • Osadit okna a dveře
 • Stavbu zateplit, omítnout, vymalovat
 • Položit dlažbu, vybetonovat a vydláždit prostor kněžiště
 • Vnitřní dveře
 • Instalace osvětlení

Co nás ještě čeká?

 • Úpravy vstupu do kaple
 • Zbudování schodiště a mezipatra ve věži
 • Dokončit ozvučení
 • Vnitřní mobiliář – lavice jsme získali darem od řeholní komunity
 • Oltář, svatostánek, ambon – v současnosti provizorně instalován ambon a oltář z Babic
 • Vnější fasáda
 • Úpravy pozemku okolo kaple

V letošním roce bychom chtěli dokončit úpravu vstupu do kaple a terénní úpravy v okolí kaple, žebřík ve věži, vnější fasádu a sokl. Chceme stavbu letos zkolaudovat a začít naplno užívat.


Jak nás můžete podpořit?

 • Příspěvkem na účet: 1417900359/0800
 • Přispět také můžete při pravidelné sbírce, při mších svatých a na akcích pořádaných spolkem
 • Modlitbou a účastí na akcích pořádaných spolkem


Mše svaté v Kudlovicích

Konají se každý čtvrtek v letním čase v 18 hodin a v zimním čase v 17 hodin. 

Aktuální informace k bohoslužbám: https://farhustenovice-cz.webnode.cz/bohosluzby/

Duchovní správa

Farnost Babice

Administrátor: p. Stanislav Matyáš (dojíždí z Huštěnovic), +420 732 592 457, fababiceuuh@ado.cz

Jáhen: p. Pavel Černuška, jahen@farnostbabice.cz

Kontakt na spolek: info@kaplekudlovice.cz

www.kaplekudlovice.cz