Hasiči Kudlovice

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci je nejstarším činným dobrovolným spolkem. Po celou dobu své existence tato organizace nezměnila účel své činnosti. Nezištná dobrovolná pomoc občanům, jejichž obydlí a majetek je ohrožován požárem, či přírodními živly je pro každého člena hasičského sboru samozřejmostí. Úspěšné zvládnutí takových událostí, kdy jde často o sekundy, obnáší nespočet hodin přípravy ve zdokonalování odborností a odříkání osobního volna.

Kromě toho se náš sbor výrazným způsobem zapojuje do veřejného, kulturního a společenského dění. Ochotná brigádnická činnost některých členů sboru napomáhá udržovat objekt hasičské zbrojnice, požární techniku a pomoc i naší obci, to vše na úkor volného času.

Záslužná činnost v  zachování spolku ve prospěch dalších generací našich občanů spočívá ve výchově mladé generace. Stávající základna mladších a starších žáků a jejich dosahované výsledky v  požárním sportu je zárukou fungování spolku do dalších let.

Po stránce připravenosti zásahové jednotky bylo vyhlášeno starostou obce námětové cvičení s  použitím sirény. Jednalo se o netradiční cvičení bez umělého požářiště se zaměřením na pohotovou reakci velitele zásahové jednotky na vyhodnocení nebezpečí ohrožení osob a poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Velitel obdržel bodově písemnou zprávu o nahlášení požáru rodinného domku a autonehody osobního auta se stejným stupněm ohrožení osob.

Další námětové cvičení proběhlo v měsíci červenci za spolupráce našeho sboru a součinnosti sousedního SDH Babice. Poplach byl vyhlášen sirénou současně v obou obcích. Požářiště bylo směrováno na Kudlovskou Dolinu, hořelo osobní vozidlo. Celkové zásahy obou cvičení byly hodnoceny kladně.

Po stránce sportovní se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže, která se uskutečnila v naší obci. Soutěže se zúčastnilo šest sborů okrsku. Náš sbor soutěžil se čtyřmi družstvy. Žáci, kteří se umístili na druhém místě, ženy svou houževnatostí se umístily na hezkém druhém místě. Muži složili dvě družstva, a to ve věku do 35 let s výsledkem čtvrtého místa. Dále muži nad 35 let se ziskem hezkého druhého místa.

Po stránce kulturní náš sbor pořádal v měsíci lednu Hasičský bál, kde hrál k tanci a poslechu pan Horák. Je škoda, že těchto zábav se zúčastňuje tak málo občanů. Již tradičně koncem srpna se uskutečnil dětský den, proběhlo soutěžní odpoledne pro děti i dospělé. Připraveno bylo několik soutěží, ve kterých se vyhodnocovalo časové zvládnutí. Soutěž absolvovali i někteří rodiče a členové sboru. Zpestřením celého dětského dne bylo zapůjčení skákacího hradu. Již tradičně se uskutečnilo zpívání před vánocemi u vánočního stromu za účasti dětí mateřské školky a dětí základní školy. Náš sbor zajistil pohoštění pro účinkující děti a také občerstvení pro zúčastněné občany.

Velkého úkolu se náš sbor zhostil při zajišťování služby při pořádání Barum Rally. Byla to velmi náročná akce, ale za přispění všech členů sboru, členů okolních sborů a také některých občanů obce byl úkol zvládnut a hodnocen velmi kladně.

Rád bych jménem našeho sboru popřál občanům pevné zdraví a dobrou rodinnou pohodu podle našeho kréda „Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci“.

Dne 6.10.2010 byly spuštěny stránky SDH Kudlovice.
Na těchto stránkách mohou občané nejen sledovat aktuální činnost našeho sdružení, ale naleznou zde i informace z oblasti protipožární prevence.