Archiv úřední desky

Oznámení
Bednaříková Marta
18.09.2020 - 03.10.2020
58/2020 - Ministerstvo vnitra - informace- jak volit
Oznámení
Čechmánková Renata
17.09.2020 - 24.09.2020
56/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Bednaříková Marta
17.09.2020 - 04.10.2020
57/2020 - Volby-oznámení o době a místě konání voleb
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
09.09.2020 - 31.01.2021
55/2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2020
Oznámení
Bednaříková Marta
07.09.2020 - 10.09.2020
54/2020 - Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
03.09.2020 - 18.09.2020
Usnesení č. 13 ze dne 26.8.2020
Vyhláška
Bednaříková Marta
20.08.2020 - 07.09.2020
53/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení
Bednaříková Marta
19.08.2020 - 27.08.2020
52/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Bednaříková Marta
17.08.2020 - 29.08.2020
51/2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky el. energie- 28.8.2020 - dle seznamu v příloze
Oznámení
Bednaříková Marta
03.08.2020 - 04.10.2020
50/2020 - Volby do zastupitelstev krajů - počet členů komise, počet a sídlo volebního okrsku, zapisovatel
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
31.07.2020 - 14.08.2020
Usnesení č. 12 ze dne 22.7.2020
Vyhláška
Bednaříková Marta
31.07.2020 - 31.12.2022
49/2020 - Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Oznámení
Čechmánková Renata
28.07.2020 - 13.08.2020
Obec Kudlovice - Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
Oznámení
Čechmánková Renata
27.07.2020 - 14.08.2020
46/2020 - Opatření obecné povahy č. 1/2020
Vyhláška
Čechmánková Renata
27.07.2020 - 14.08.2020
47/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2020
Oznámení
Čechmánková Renata
15.07.2020 - 23.07.2020
48/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Bednaříková Marta
22.06.2020 - 30.06.2021
45/2020 - Mikroregion Staroměstsko - schválený závěrečný účet za rok 2019
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
22.06.2020 - 16.12.2020
46/2020 - Mikroregion Staroměstsko - rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
22.06.2020 - 31.01.2021
47/2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2020
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
19.06.2020 - 03.07.2020
Usnesení č. 11 ze dne 9.6.2020