Archiv úřední desky

Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
20.03.2020 - 31.03.2020
Usnesení č. 10 ze dne 12.3.2020
Oznámení
Bednaříková Marta
18.03.2020 - 30.04.2020
23/2020 - Rozhodnutí o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020
Oznámení
Bednaříková Marta
16.03.2020 - 30.04.2020
21/2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Oznámení
Bednaříková Marta
16.03.2020 - 30.04.2020
22/2020 - Informace finančního úřadu k aktuální situaci
Oznámení
Čechmánková Renata
12.03.2020 - 31.03.2020
20/2020 - Dočasné omezení autobusové dopravy ve Zlínském kraji
Vyhláška
Bednaříková Marta
11.03.2020 - 27.03.2020
19/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
Oznámení
Čechmánková Renata
06.03.2020 - 31.03.2020
17/2020 - DOPLŇUJÍCÍ VÝZVA Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Oznámení
Bednaříková Marta
05.03.2020 - 13.03.2020
16/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Čechmánková Renata
03.03.2020 - 03.04.2020
15/2020 - Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Oznámení
Čechmánková Renata
02.03.2020 - 02.04.2020
14/2020 - COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Oznámení
Bednaříková Marta
28.02.2020 - 31.03.2020
13/2020-Vodovod Babicko - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Vyhláška
Bednaříková Marta
27.02.2020 - 16.03.2020
12/2020 - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 20/2020
Oznámení
Bednaříková Marta
26.02.2020 - 13.03.2020
11/2020 - Komplexní pozemkové úpravy Halenkovice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
Oznámení
Bednaříková Marta
22.01.2020 - 29.02.2020
10/2020-Oznámení - Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Rozpočtové výhledy
Bednaříková Marta
14.01.2020 - 31.01.2023
9/2020 - Oznámení - Vodovod Babicko - střednědobý výhled rozpočtu 2020 -2022
Rozpočty
Bednaříková Marta
14.01.2020 - 31.12.2020
8/2020 - Oznámení - Vodovod Babicko - schválený rozpočet roku 2020
Rozpočtové výhledy
Bednaříková Marta
14.01.2020 - 31.01.2023
7/2020 - Oznámení - ZŠ a MŠ Kudlovice- střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022
Oznámení
Bednaříková Marta
14.01.2020 - 31.01.2021
6/2020 - Oznámení - ZŠ a MŠ Kudlovice- plán nákladů a výnosů 2020