Archiv úřední desky

Oznámení
Bednaříková Marta
26.04.2020 - 27.05.2020
36/2020- Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Oznámení
Bednaříková Marta
20.04.2020 - 05.05.2020
34/2020 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 4.5.2020, část obce Kudlovice - viz seznam
Oznámení
Bednaříková Marta
20.04.2020 - 07.05.2020
35/2020 - E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie- 6.5.2020 část obce Kudlovice - viz seznam
Oznámení
Bednaříková Marta
06.04.2020 - 21.04.2020
32/2020 - Obec Kudlovice- Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
Oznámení
Bednaříková Marta
27.03.2020 - 30.04.2020
28/2020 - Sbírka zákonů ze dne 26.3.2020, rozhodnutí hejtmana ZK č. 7
Oznámení
Bednaříková Marta
27.03.2020 - 05.05.2020
26/2019 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Vodovod Babicko
Oznámení
Bednaříková Marta
26.03.2020 - 30.04.2020
27/2019 - Vodovod Babicko - účetní závěrka za rok 2019
Oznámení
Bednaříková Marta
24.03.2020 - 30.04.2020
25/2020 - mimořádné opatření MZ ze dne 23.3.2020
Oznámení
Bednaříková Marta
20.03.2020 - 30.04.2020
24/2020 - Sbírka zákonů ze dne 19.3.2020 + mimořádné opatření MZ
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
20.03.2020 - 31.03.2020
Usnesení č. 10 ze dne 12.3.2020
Oznámení
Bednaříková Marta
18.03.2020 - 30.04.2020
23/2020 - Rozhodnutí o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020
Oznámení
Bednaříková Marta
16.03.2020 - 30.04.2020
21/2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Oznámení
Bednaříková Marta
16.03.2020 - 30.04.2020
22/2020 - Informace finančního úřadu k aktuální situaci
Oznámení
Čechmánková Renata
12.03.2020 - 31.03.2020
20/2020 - Dočasné omezení autobusové dopravy ve Zlínském kraji
Rozpočtové výhledy
Bednaříková Marta
11.03.2020 - 27.03.2020
19/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
Oznámení
Čechmánková Renata
06.03.2020 - 31.03.2020
17/2020 - DOPLŇUJÍCÍ VÝZVA Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
Oznámení
Bednaříková Marta
05.03.2020 - 13.03.2020
16/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Čechmánková Renata
03.03.2020 - 03.04.2020
15/2020 - Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje