Archiv úřední desky

Rozpočty
Bednaříková Marta
04.11.2022 - 30.11.2022
60/2022 - Vodovod Babicko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové výhledy
Bednaříková Marta
04.11.2022 - 30.11.2022
61/2022 - Vodovod Babicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
28.10.2022 - 10.11.2022
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice ze dne 19.10.2022
Oznámení
Bednaříková Marta
11.10.2022 - 20.10.2022
59/2022 - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kudlovice
Vyhláška
Bednaříková Marta
04.10.2022 - 20.10.2022
58/2022 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - SO 101 Silnice III/43220
Oznámení
Bednaříková Marta
24.09.2022 - 30.10.2022
57/2022 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení
Bednaříková Marta
19.09.2022 - 05.10.2022
55/2022 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
19.09.2022 - 31.01.2023
56/2022 - Rozpočtové opatření č. 5/2022 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2022
Oznámení
Bednaříková Marta
14.09.2022 - 25.09.2022
53/2022 - Volby do zastupitelstev obcí - návod pro voliče
Oznámení
Bednaříková Marta
08.09.2022 - 25.09.2022
52/2022 - Volby do zastupitelstev obcí - oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení
Bednaříková Marta
30.08.2022 - 03.09.2022
33/2022 - Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
30.08.2022 - 08.09.2022
Usnesení č. 25 ze dne 25.8.2022
Oznámení
Bednaříková Marta
17.08.2022 - 26.08.2022
51/2022 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Oznámení
Bednaříková Marta
12.08.2022 - 25.09.2022
50/2022 - Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
12.07.2022 - 31.01.2023
47/2022 - Rozpočtové opatření č. 4/2022 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2022
Oznámení
Bednaříková Marta
11.07.2022 - 31.08.2022
45/2022 - Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Oznámení
Bednaříková Marta
11.07.2022 - 22.07.2022
46/2021 - Oznámení o přerušení dodávky el. energie-21.7.2022, 7.30-14.30- část obce Kudlovice
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
08.07.2022 - 16.07.2022
Usnesení č. 24 ze dne 30.6.2022