Archiv úřední desky

Oznámení
Bednaříková Marta
10.05.2023 - 30.06.2023
26/2023 - Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Kudlovice sestavená ke dni 31.12.2022
Oznámení
Bednaříková Marta
09.05.2023 - 31.05.2023
22/2023 - Návrh závěrečného účtu Vodovodu Babicko za rok 2022
Oznámení
Bednaříková Marta
09.05.2023 - 31.05.2023
23/2023 - Účetní závěrka Vodovodu Babicko za rok 2022
Oznámení
Bednaříková Marta
25.04.2023 - 26.05.2023
21/2023 - Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí 2023
Vyhláška
Bednaříková Marta
13.04.2023 - 16.05.2023
18/2023 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Oznámení
Bednaříková Marta
12.04.2023 - 15.05.2023
19/2023 - MěÚ - Rozhodnutí - Povolení úplné uzavírky části silnice III/42826 a III/42824-motocyklové závody "Slovácký okruh"-13. a 14. 5. 2023
Oznámení
Bednaříková Marta
29.03.2023 - 28.04.2023
17/2023 Obec Kudlovice - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Usnesení zastupitelstva
Čechmánková Renata
17.03.2023 - 30.03.2023
Usnesení č. 3 ze dne 14.3.2023
Oznámení
Bednaříková Marta
15.03.2023 - 28.04.2023
16/2023 - Vodovod Babicko - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Vyhláška
Bednaříková Marta
13.03.2023 - 29.03.2023
14/2023 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Vyhláška
Bednaříková Marta
13.03.2023 - 11.05.2023
15/2023 - Dražební vyhláška č.j. EX 4652/05-102
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
08.03.2023 - 31.01.2024
13/2023 - Rozpočtové opatření č. 1/2023 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2023
Oznámení
Bednaříková Marta
06.03.2023 - 15.03.2023
12/2023 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kudlovice
Záměr
Bednaříková Marta
27.02.2023 - 15.03.2023
11/2023 - Záměr obce č. 1/2023
Oznámení
Bednaříková Marta
28.01.2023 - 28.02.2023
10/2023 - Výsledky II. kola volby prezidenta ČR
Rozpočtová opatření
Bednaříková Marta
19.01.2023 - 28.02.2023
8/2023 - Rozpočtové opatření č. 7/2022 k rozpočtu obce Kudlovice na rok 2022
Oznámení
Bednaříková Marta
19.01.2023 - 29.01.2023
9/2023 - Volba prezidenta-oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo
Oznámení
Bednaříková Marta
16.01.2023 - 31.01.2023
7/2022 - Výsledky I. kola volby prezidenta ČR
Oznámení
Bednaříková Marta
05.01.2023 - 28.02.2023
2/2023 - Stanovení ceny stočného na rok 2023 v obci Kudlovice
Rozpočty
Bednaříková Marta
05.01.2023 - 31.01.2024
5/2023 - ZŠ a MŠ Kudlovice - plán nákladů a výnosů na rok 2023