Památky a zajímavosti

Kaple sv. Jana Křtitele

Kulturní památka zapsána do státního seznamu 3.5.1958

Kaple je z tesaného kamene, která je stavbou z roku 1747 nezvyklého typu se sousoším Křtu Krista v mírně nadživotní velikosti. Peníze na stavbu sousoší odkázal holešovský měšťan Jan Tomaštík, pocházející z Kudlovic, který zbohatl nalezením pokladu. Sochařská práce je připisována sochaři Ondřeji Zahnerovi, působícím v Olomouci. Celková obnova této kulturní památky, která převýšila částku 0,5 milionu Kč, byla provedena v roce 1999. Restaurátorské práce provedl soch. Vítězslav Martinák.


Morová kaplička

kulturní památka prohlášená Ministerstvem kultury ČR 17.5.1999

​​​​​​​Na konci vesnice (k Babicím) byla postavena na místě dřevěného kříže, jako poděkování za odvrácení moru. Přesný letopočet nebyl dochován - po roce 1663. V letošním roce se uskutečnila celková oprava památky.​​​​​​​


Zvonice

kulturní památka prohlášená Ministerstvem kultury ČR 22.10.1996

​​​​​​​Pochází z  druhé poloviny 18. století. Zvonice byla kompletně opravena v roce 1998. Spoustu našich občanů vyprovodil a stále vyprovází svým zvonem na poslední cestě.​​​​​​​


Dům Strmenských

kulturní památka prohlášená Ministerstvem kultury ČR 10.9.1998

​​​​​​​Je ve své podstatě obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v našem regionu. Obec získala tento dům (č.p. 50) v roce 1986 od paní Františky Strmenské darem s přáním, aby byl domek zachován ve stávajícím stavu a sloužil jako historický dokument své doby. Toto přání paní Strmenské velmi rádi plníme. Záměrem obce je zpřístupnit celý objekt veřejnosti ke kulturně společenským účelům, ale i k účelům církevním – májové pobožnosti apod. Zhotovené mobilní pódium a přírodní jeviště umožňuje využít nádvoří, zahradu, ale i prostory před domkem (na návsi) pro nejrozmanitější kulturní a společenské potřeby. 


Vinné sklepy

Jsou důkazem tradice vinařství, která se zachovala až do dnešních dnů. První zmínky o vinohradech jsou z roku 1466. K osázení 31 ha vinnou révou došlo roku 1657 v trati Paňháje. Tradice vinařství v obci je patrno i z obecní pečeti, kde je vyobrazen kosíř a hrozen, pod nímž vyrůstají dvě květiny.


Přírodní zajímavosti

Kudlovická dolina (lidově Kudlovská dolina) je hluboké údolí dlouhé asi 5 km mezi obcemi Kostelany a Kudlovice, proťaté Kudlovickým potokem v jihovýchodní části Chřibů. V údolí se nacházejí stopy osídlení z období paleolitu. Potok tekoucí po skalním podloží vytváří řadu botanicky zajímavých mokřin. Svahy doliny jsou porostlé dubo-habrovými lesy s humózním i mělkým kyselým půdním profilem. Botanický průzkum prováděli v 60. letech našeho století Dr. J. Hubáček z Uherského Hradiště a H. Zavřel z Kroměříže. Zaznamenali celkem 413 rostlinných druhů. V severní části doliny se nachází skalní útvar Budačina s pověstmi o pobytu loupežníků, v jižní části údolí skalisko Miláčka s pověstí o milencích, kteří zde ukončili svůj život. Zhruba uprostřed doliny u silnice je pomníček sv. Huberta z 19. století. Kudlovický potok pramení severně od Komínských skal, protéká Kudlovickou dolinou přes Kudlovice do Babic, kde se střetává s Jankovickým potokem a společně se vlévají do Moravy v nadmořské výšce 175,1 m.