Historie


V historickém místopise je psáno, že Kudlovice se připomínají teprve r. 1372, kdy jsou uváděny mezi obcemi platícími mostné do Hradiště. Kudlovice jsou však s největší pravděpodobností o něco starší. Podařilo se totiž najít doklad z roku 1371, kdy bylo v Kudlovicích povoleno mýto listinou mezi Jodokem, Janem a Prokopem. Dalším důkazem může být to, že Kudlovice byly založeny zároveň se Sušicemi, kde se usadil rod Suchů, jak svědčí název Suchovy díly, dnes Súchovy (část Kudlovic). Kudlovice musely existovat již roku 1344, kdy si ve velehradském klášteře vymínila hrob Jitka, vdova po Robertu, řečenému ze Sušic. Ve skutečnosti byly patrně Kudlovice založeny v letech 1252 - 1321.

Naše obec Kudlovice byla zpočátku zbožím zeměpanským. Od zeměpána přešla část Kudlovic v držení rodu panského jako zástavní zboží nebo jejich vlastnictví za prokázané služby. Prvním držitelem byl rod Kuželů z Bílovic a ze Žeravic. Roku 1386 se uvádí, co by majitel, Jaroslav z Buchlovic. roku 1464 Jiřík Kužel z Kvasic, jemuž byly Sušice a část Kudlovic přisouzeny rozsudkem jako zástava, dále to byl Jiřík Buchlovský z Mošnova.


A zřejmě tímto způsobem se vytvořily dvě části obce, a to horní konec se Sušicemi, což byla část buchlovská dolní konec byla část kvasická. Toto rozdělení přinášelo v obci jakousi nevraživost díky tomu, že Kudlovice přecházely "z ruky do ruky" a nejistota držitelů obce, nebo spíš částí obce, je nutila k tomu, aby si zavčas "přišli na své" - poddané vydírat jak jen mohli. To také často vedlo k rozmařilému životu vrchnosti na jedné a ke vzpourám poddaných na druhé straně. Bohužel se právě tento stav projevil také právě v té nevraživosti mezi horním a dolním koncem.


Co by však mohlo být potěšující, je to, že z této neveselé historie se až do dnešních dnů dochovává tradice horního a dolního konce. Ne že by snad přetrvávala nevraživost, ta v dnešní době spočívá v něčem úplně jiném, i když taky jde někdy o pozemky a majetky, ale spíš v tom, že dodnes i každé dítě zná onu skutečně historickou "hranici" dolního a horního konce. Tu tvoří uměle vybudovaná strouha mlýnského náhonu a také se velmi striktně, i přesto, že obec za několik století doznala podstatných změn, dodržuje. A to při velikonočním klepání dětí (vrgání), při kterém se, díky bohu, nevraživost změnila na chlapecké kočkování.


Tak tedy nějak vznikla a prožívala naše obec Kudlovice svůj počátek.


Hody 2011


Hody 2005


Hody 2004


Znak obce