Obnova zemědělské usedlosti č. 50 (dům Strmenských) - II. etapa

V rámci II. etapy obnovy domu Strmenských bylo proinvestováno celkem 187 000 Kč. Dotace Ministerstva kultury byla ve výši 95 000 Kč.