Chodník u silnice III/43220 v obci Kudlovice

Název projektu: Chodník u silnice III/43220 v obci Kudlovice
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007585

Cílem projektu je výstavba chodníků i realizace dalších opatření v podobě osvětlení prostoru komunikace, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti v obci.

Celkové náklady projektu: 6 690 489,91 Kč
Výše dotace: 6 355 965,41 Kč

Realizace projektu: 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.