Připravované projekty

Plán investic obce 2022 - 2026

Název projektu/akce skutečné náklady (Kč)dotace (Kč)vlastní finance (Kč)dotace zPoznámky
Stavební úpravy hasičské zbrojnice5 636 3991 945 1473 191 252MVDokončeno 04/2022
500 000Zl.kraj
Oprava MK č. 12c – ul. Řadovky7 576 4223 794 6113 781 811MMRDokončeno 05/2022
Zpevněná plocha hřiště Dolina131 549 131 549 Dokončeno 07/2022
Zpevněná plocha u ZŠ287 210 287 210 Dokončeno 08/2022
Plot na domě Strmenských117 641 117 641 Dokončeno 08/2022
Veřejné osvětlení náves2 238 273 2 238 273 Dokončeno 08/2022
Přístavba mateřské školy14 683 771 úvěr 10 956 924 Dokončeno 08/2022
vlastní 3 726 847
Chodník u MŠ108 864 108 864 Dokončeno 08/2022
Tablety (5 kusů) místní knihovnu22 46415 0007 464MKDokončeno 10/2022
Veřejné osvětlení u kaple Andělů strážných a nová zástavba RD450 097 450 097 Dokončeno 12/2022
Rekonstrukce a dostavba kanalizace (průtah obcí)16 684 776  MZPodána žádost na dotaci.
Silnice III/43220 - průtah obcí7 812 4986 640 6231 171 875IROPRealizace 2024. Výběr zhotovitele společně s ŘSZK
Oprava místní komunikace u kostelav přípravě   Projektová dokumentace bez stavebního povolení.
Oprava mostu Dražky6 251 100   Projektová dokumentace bez stavebního povolení.
Oprava MK č.17c - Dolina7 552 7905 087 0012 465 789MMRDokončeno 06/2023. Vícepráce 362.747,- Kč
Veřejné osvětlení u MK č.17c - Dolina76 856 76 856 Dokončeno 08/2023
Domovní čističky odpadních vod - Dolinav přípravě   Příprava žádost o dotaci
Studie rekonstrukce MK k Jakosuv přípravě   Studie - dokončení 2023
Automatický pohon zvonu75 441 75 441 Dokončeno 04/2023
Rekonstrukce parkovacích míst a zpěvněné plochy u kultur. domu1 500 000   Dokončena PD. Žádost o stavební povolení.
Cyklostezka Kudlovice - Babice6 837 900   Dokončena PD. Žádost o stavební povolení.
Profesionální travní traktorová sekačka701 800 701 800 Dokončeno 06/2023
Kuchyňka hřiště Dolina95 000 95 000 Dokončeno 07/2023
Herní prvek Dolina97 193 97 193 Dokončeno 09/2023
Aktualizováno 30. listopadu 2023
Vysvětlivky:


Dokončené akceRealizované akcePřipravované akce