Vodovod Babicko - oznamuje

VODOVOD BABICKO informuje odběratele, kteří v loňském roce dodali své iniciály pro uzavření nových smluv o dodávce pitné vody, že tyto smlouvy jsou připraveny k podpisu v kanceláři VODOVOD BABICKO. Odběratelé, kteří své iniciály nedodali, se můžou po předchozí telefonické domluvě dostavit k podpisu smlouvy do kanceláře VODOVOD BABICKO