Upozornění E-ON

Firma E-on informuje, že ve dnech 2.3.- 31.3. v naší obci bude bude geodetická firma provádět geodetické zaměření - zpřesnění polohy zařízení NN.

Firma E-on informuje, že ve dnech 2.3.- 31.3. v naší obci bude geodetická firma provádět geodetické zaměření - zpřesnění polohy zařízení NN.

Prosíme občany, aby nebránili těmto pracovníkům vstup na jich pozemky.

Objednatel prací: E.ON Česká republika, s.r.o.
Geodetická firma: ADITIS s.r.o.
Předmět prací: geod.zaměření zařízení sítě NN (sloupy, konzoly a přípojkové skříně u RD) - v celé obci.