Oznámení firmy E-ON

Geodetická firma ve dnech 2.3.- 31.3. v naší obci bude provádět geodetické zaměření - zpřesnění polohy zařízení NN.

Firma E-ON oznamuje, že  ve dnech 2.3.- 31.3. se v naší obci bude provádět geodetické zaměření - zpřesnění polohy zařízení NN.

Prosíme občany, aby nebránili  pracovníkům firmy ADITIS při vstupu na vaše pozemky.

Objednatel prací: E.ON Česká republika, s.r.o.
Geodetická firma: ADITIS s.r.o.
Předmět prací: geod.zaměření zařízení sítě NN (sloupy, konzoly a přípojkové skříně u RD) - v celé obci.