Jiří Hrabálek

Rozloučení s drahým zesnulým se koná v pondělí 23. listopadu 2020 v 10.30 hodin ve smuteční síni krematoria města Zlín.