Hlášení ze dne 8.1.2021

Informace k letošní Tříkrálové sbírce v naší obci

Vzhledem k současné situaci mohou občané poslat peníze převodem na bankovní účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 77707031. Osobně můžete přispět do pokladničky, která bude umístěna od pondělí 11. ledna do 22.ledna 2021 v prodejně Jednoty v době otevření.  Osobně můžete přispět také v nedělí 10. a 17. ledna na obecním úřadě v zasedací místnosti od 14.00-17.00 hodin. Pokud by chtěl někdo zejména ze zdravotních důvodů přispět jiným způsobem, kontaktujte prosím paní Ondrůchovou, tel. 603 741 586. Všem občanům děkujeme za pochopení a za příspěvky.