Hlášení ze dne 6.10.2021

Oznámení - volby

Vážení občané,

v pátek 8. října 2021 od 14.00 - 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 -14.00 hodin se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Místem konání voleb v naší obci je zasedací místnost v budově obecního úřadu.

Chtěli bychom požádat voliče, aby při volbách dodržovaly hygienická a protiepidemická opatření a byly ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.

Jestliže by chtěl někdo z občanů zejména ze zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky, může tuto skutečnost nahlásit   na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 572 585 075 anebo může požádat  volební  komisi přímo ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné volební schránky ale nelze umožnit voličům, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci.

Děkujeme za pochopení