Hlášení ze dne 5.1.2023

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. ledna 2023 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou chodit od 10.00 hodin s dospělým doprovodem. Tato sbírka, pořádaná Českou katolickou charitou, je největší celonárodní dobrovolnickou akcí v České republice. Pomozte podpořit dobrou věc a přispějte do jejich pokladniček. Výtěžek sbírky bude určený na pomoc lidem v nouzi v našem regionu.