Hlášení ze dne 27.6.2021

Smuteční hlášení

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Vratislav Bureš. Zemřel dne 16.června 2021 ve věku nedožitých 68 let. Rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 28. června 2021 v 15.00 hodin ve smuteční síni v Babicích.