Hlášení ze dne 27.1.2023

Oznámení

  • II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek 27.1. 2023 od 14.00 – 22.00 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 8.00-14.00 hodin. Místem konání voleb v naší obci je zasedací místnost v budově obecního úřadu. Hlasovací lístky obdržíte přímo ve dnech voleb ve volební místnosti. Jestliže by chtěl někdo z občanů zejména ze zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky, nechť to nahlásí na obecním úřadu nebo členům okrskové volební komise první den voleb ve volební místnosti.
  • Soukromý pěstitel z Vysočiny bude zítra v sobotu 28.ledna 2023  ve 13.20 hodin    u obecního úřadu  prodávat sadbové brambory 14,-Kč/1kg, konzumní brambory 12,-Kč/1kg, cibuli a hrušky 19,-Kč/1kg.