Hlášení ze dne 26.5.2021

Smuteční hlášení

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Pavel Bednařík. Zemřel dne 21. května 2021 ve věku 45 let. Rozloučení se zesnulým se koná v pátek 28. května 2021 ve 14.30 hodin ve smuteční síni ve Starém Městě.