Hlášení ze dne 26.2.2020

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Vladimír Drábek. Zemřel dne 22. února ve věku 92 let. Rozloučení se zesnulým se koná v pátek 28. února ve 13.45 hodin ve smuteční síni krematoria ve Zlíně. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 12.30 hodin v Kudlovicích na autobusové zastávce.