Hlášení ze dne 22.září 2022

Oznámení

V pátek 23. září 2022 od 14.00 - 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 -14.00 hodin se konají volby do zastupitelstva obce. Místem konání voleb v naší obci je zasedací místnost v budově obecního úřadu. Jestliže by chtěl někdo z občanů zejména ze zdravotních důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky, nechť to nahlásí  na obecním úřadě nebo členům okrskové volební komise ve volební místnosti  první den voleb. Hlasování do přenosné volební schránky nelze umožnit voličům, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci.