Hlášení ze dne 22. března 2021

Smuteční hlášení


Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustila paní Marie Říšová. Zemřela po dlouhé a těžké nemoci dne 20. března 2021 ve věku nedožitých 57 let.

Rozloučení se koná v rodinném kruhu ve smuteční síni krematoria ve Zlíně.