Hlášení ze dne 22.6.2021

Smuteční hlášení

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustila paní Jitka Fusková. Zemřela dne 18. června 2021 ve věku nedožitých 77 let. Rozloučení se zesnulou se koná v sobotu 26. června 2021 v 15.00 hodin ve smuteční síni v Babicích.