Hlášení ze dne 2.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů

Vážení občané,
dnes od 14.00 - 22.00 hodin a zítra v sobotu 3. října od 8.00 -14.00 hodin se konají volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. V našem volebním okrsku se volí pouze do zastupitelstva kraje. Místem konání voleb v naší obci je zasedací místnost v budově obecního úřadu.
Z důvodu hygienických opatření bychom chtěli požádat voliče, aby při volbách dodržovali následující základní pokyny:
-    před vstupem do volební místnosti nasadit roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
-    využít připravené dezinfekční prostředky na ruce
-    dodržovat vyznačené nebo přiměřené rozestupy
-    doporučujeme si vzít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
-    dodržovat pokyny okrskové volební komise.
Jestliže by chtěl někdo z občanů požádat zejména ze zdravotních důvodů o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky, může tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 572 585 075 anebo může požádat volební  komisi přímo ve volební místnosti. O hlasování do přenosné volební schránky mohou požádat voliči, kteří nejsou v karanténě nebo izolaci.

Děkujeme za pochopení