Hlášení ze dne 18.1.2021

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Jozef Buček. Zemřel po krátké nemoci dne 13. ledna 2021 ve věku 72 let. Rozloučení ze zesnulým se koná v Babicích v úzkém rodinném kruhu.