Hlášení ze dne 13.8.2021

Smuteční hlášení

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Josef Hruška. Zemřel dne 11.srpna 2021 ve věku nedožitých 73 let. Rozloučení se zesnulým se koná v pondělí 16. srpna 2021 ve 14.00 hodin ve smuteční síni v Otrokovicích v úzkém rodinném kruhu.