Hlášení ze dne 12. května 2021

Smuteční hlášení

Zarmouceni oznamujeme občanům, že nás navždy opustila paní Marie Huťková. Zemřela po dlouhé nemoci dne 9. května 2021 ve věku 79 let.

Rozloučení se zesnulou se koná v úzkém  rodinném kruhu.