Hlášení ze dne 10. ledna 2022

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v naší obci vynesla 41.637,- Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Poděkování také patří koledníkům i jejich doprovodu.