František Večeřa

Rozloučení s drahým zesnulým se koná v pondělí 5. října 2020 ve 12.15 hodin v obřadní síni krematoria ve Zlíně.