František Botek

Rozloučení s drahým zesnulým se koná v pátek 11. září 2020 v 15 hodin ve smuteční síni v Babicích.