Božena Abrahámová

Poslední rozloučení s drahou zesnulou bude v úzkém rodinném kruhu v pondělí 4. ledna 2021 ve 14 hodin v chrámu Páně v Bílovicích.