Uložení velkoobjem. komunál. odpadu

1 m3    80,-- Kč
1 pytel odpadu 10,-- Kč  .... lze uložit max. 10 pytlů