Revitalizace návsi

Původní plán úpravy točny a nejbližšího okolí středu obce byl přizpůsoben plánované opravě průtahu obcí Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, která by se měla uskutečnit v roce 2017. V prosinci 2014 bylo zastupitelstvem schváleno uzavření smlouvy s MVA projekt, s.r.o. U Dvora 1445, Uherské Hradiště - Mařatice na zpracování úvodní dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Stavbou je dotčeno asi 20 vlastníků přilehlých pozemků. V průběhu roku 2015 musí být vlastnické vztahy vyřešeny a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Poté bude dílo rozděleno na část 1. oprava silnice včetně vybudování zastávek - řeší ŘSZK a část 2. zhotovení chodníků a úprava středu návsi - řeší obec.