Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu


Jestli chcete přijímat hlášení obecního rozhlasu  na e-mail, přihlaste se k odběru .

zář 05

Hlášení ze dne 5.9.2017

Oznamujeme občanům, že dnes v 17.00 bude v obřadní místnosti obecního úřadu sloužena mše svatá.

Rybářství Petr Dujsík bude zítra ve středu 6. září v 9.00 hodin u obecního úřadu prodávat živé ryby. Nabízí kapry, amury, africké sumce a pstruhy. Na požádání je možno ryby zabít a vykuchat.


MUDr. Argiriu oznamuje, že ve středu 6. září a ve čtvrtek 7. září nebude ordinovat a dětská poradna ve čtvrtek se nekoná. V naléhavých případech zastupuje MUDr. Pelechová ve St. Městě.

 
zář 04

Hlášení 4.9.

Pozvánka na Slavnosti vína
Jako každoročně se i letos naše obec zapojuje do průvodu při Slavnostech vína. Zveme tímto všechny zájemce z řad občanů, dospělé i děti, a také především z řad mladých hodové chasy, kteří se chtějí průvodu zúčastnit a reprezentovat tak v kroji naši obec, aby se přihlásili v nadcházejících dnech  na OÚ. Odjezd autobusu je v sobotu 9. září v 8.45 hod. od zvonice. Všechny zve starosta obce.

Informace o připravovaném jednodenním zájezdu do Boskovic
Obec Kudlovice pořádá pro malé i velké spoluobčany jednodenní zájezd do Boskovic. Pro zájemce o aktivity Westernového městečka je plánována 4 až 5ti hodinová návštěva městečka, pro ostatní bude připravena návštěva zříceniny hradu v Boskovicích a boskovického zámku. Na zpáteční cestě bude kratší zastávka na přehradě Plumlov. Vstupné v městečku a na zámku si hradí každý účastník sám. Cena za účast na zájezdu je pro dospělé 200 Kč, děti zdarma. Zájemci se mohou hlásit do 20. září osobně nebo telefonicky na OÚ.


srp 31

Hlášení 1.9.

Ředitelství ZŠ Babice sděluje svým žákům, že zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 v budově školy.  Sraz žáků je v 8.00 hodin před školou v Babicích.

Slavnostní zahájení nového školního roku ve škole v Kudlovicích se uskuteční v pondělí 4. září v 9.00 hod. v budově školy. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovky. Odpoledne v 16.30 proběhnou první informativní třídní schůzky.

Na rozloučení s prázdninami zveme vaše děti i vás na hřiště TJ, dnes v 16.00 hod. Pro děti budou zakoupeny špekáčky, bude dětská diskotéka Milana Kury a děti se mohou opět vydovádět ve skákacím hradu. Srdečně zve obec a TJ.

DEN FARNOSTI V BABICÍCH
Babická farnost srdečně zve na Den farnosti, který se uskuteční v neděli 3. září odpoledne. Ve 14 hodin bude v kostele slavnostní svátostné požehnání pro naše obce, na které naváže setkání na farní zahradě. Zveme vás k poslechu i ke společnému zpěvu písní u cimbálu, k setkání a popovídání. Připraveny budou památeční obrázky farního kostela, občerstvení, pro děti opékání špekáčků, skákací hrad a stolní fotbal. V případě zájmu bude možné dobrovolně přispět na osmiletou nemocnou holčičku. Pozvánku s podrobnostmi najdete u kostela i na vývěskách obecního úřadu.


srp 31

Hlášení 31.8.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kudlovice oznamuje, že v neděli 3. září v čase od 9.00 do 11.00 hodin se bude na obecním úřadě v Kudlovicích zapisovat kvas.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce. Veřejné zasedání se koná dnes v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.

Dále zveme hlavně vaše děti i vás na zítřejší rozloučení s prázdninami, které se uskuteční na hřišti TJ Kudlovice zítra, tj. 1. září v 16.00 hod. Pro děti budou zakoupeny špekáčky, bude dětská diskotéka Milana Kury a děti se mohou opět vydovádět ve skákacím hradu. Srdečně zve obec a TJ.


srp 29

Hlášení ze dne 29. srpna 2017

Oznamujeme občanům, že dnes 29. srpna a příští týden v úterý 5. září bude místní knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Firma Synek z Vacenovic bude zítra ve středu 30. srpna od 14.30 do 15.00 hodin u obecního úřadu prodávat jablka – odrůdy golden a jonagold 1 kg /15-19,- Kč, brambory a cibuli 1 kg/10,- Kč, česnek 1 kg/140,- Kč a včelí med 1 kg /140,- Kč.

MUDr. Bychler oznamuje, že v pátek 1. září nebude ordinovat.


srp 25

Hlášení 25.8.

Informace k průjezdu závodních aut Kudlovicemi

Od pátku do neděle probíhá ve Zlínském kraji Barum Czech rally Zlín. Podobně jako v loňském roce se v Kudlovicích již nejede rychlostní zkouška, naší obcí však budou v neděli projíždět závodní vozy a jistě i automobily diváků při přejezdu na zkoušku na Košíky. Zkouška Košíky začíná v 10,24 a ve 14,33 hod. Proto prosím dbejte v neděli více na svoji bezpečnost a poučte svoje děti o zvýšené opatrnosti podél silnice v obci směrem k Dolině. Děkuji Vám.


srp 22

Hlášení 22.8.

Vážení občané, chci vás informovat o záměru zpracování nového územního plánu obce. Naše obec má územní plán zpracovaný v roce 2006 na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Plán byl změněn a doplněn v roce 2011. V současné době má většina obcí zpracován územní plán podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zpracování plánů podle nového zákona je povinností obcí do roku 2020.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání – urbanistickou koncepci, vymezí zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování nového územního plánu usnesením 9/23/2017 ze dne 2.3.2017.

Pořizovatelem územního plánu Kudlovic je Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování. Nyní jsme na počátku celého procesu - v současné době je zpracováváno zadání územního plánu, ve kterém budou stanoveny požadavky na řešení koncepce využití území obce.

Vážení občané, tímto bychom Vám rádi dali možnost sdělit Vaše nápady, podněty a požadavky na to, co by měl územní plán naší obce dle Vašeho názoru řešit, které územní změny by přispěly ke zlepšení života v obci, které problémy jsou pro Vás důležité a my o nich třeba zatím nevíme. Návrhy, náměty a požadavky předejte na OÚ písemně nebo e-mailem do 28. 8. 2017. Vaše návrhy budou posouzeny a případně zohledněny při zpracování územního plánu.

Po projednání zadání bude následovat etapa zpracování vlastního návrhu územního plánu, ke kterému budete mít možnost se znovu vyjádřit.

 DOVOLENÁ V KADEŘNICTVÍ

Oznamujeme občanům, že v místním kadeřnictví bude od čtvrtka 24. srpna do čtvrtka 31. srpna z důvodu čerpání dovolené zavřeno.

 


srp 18

Hlášení ze dne 18. srpna 2017

Společnost E.ON oznamuje, že bude provádět odečty elektroměrů všech dodavatelů a to na Kudlovské Dolině se elektroměry zapisují dnes v pátek a v Kudlovicích v pondělí 21. a v úterý 22.8. Kdo nebude doma, ať nechá lístek se zapsaným stavem elektroměru na viditelném místě.

Společnost E-on oznamuje přerušení dodávky el. energie v části naší obce a to v pondělí 21.8. 2017 v době od 7:15 do 15:30 hod. Elektřina bude vypnuta jenom v části obce - ulice od Jednoty ke Kudlovské Dolině, ulice ke škole a ke hřišti a Chaloupky. Mapa s vyznačením části obce, kde dojde k přerušení dodávky el. energie včetně seznamu dotčených  nemovitostí  jsou zveřejněny na webových stránkách obce a v informační tabuli u obchodu.
srp 17

Hlášení ze dne 17.8.2017

Včera odpoledne byl na Kudlovské Dolině nalezen zraněný pes- německý ovčák. Případný majitel ať kontaktuje obecní úřad v Kudlovicích, tel. 572 585 075, 734 259 161.
srp 15

Hlášení ze dne 15. srpna 2017

Drůbežárna Prace bude ve středu 16. 8.  v 11:00 hod. prodávat:kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny (3-3,5kg) - 190kč /ks,brojlerová káčata,  husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Firma Synek z Vacenovic bude zítra ve středu 16. srpna v době od 14.00 do 14.30 hodin u obecního úřadu prodávat jablka – odrůdy golden a jonagold 1 kg /15-19,- Kč, nové brambory a cibuli 1 kg/10,- Kč, česnek 1 kg/130,- Kč a včelí med 1 kg /140,- Kč.