Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu > Hlášení mistního rozhlasu

Hlášení mistního rozhlasuOznamujeme občanům,
že byla zahájena kontrola vodoměrů a výběr vodného za 2. pololeti roku 2015. Cena vody pro rok 2015
byla stanovena ve výši 26,20 Kč/ a z pevné složky 139,20 Kč za rok se platí ve druhém pololetí 7/12, t.j
81,20 K
.
Úhradu vodného, můžete provést v hotovosti oproti příjmovému dokladu do 10 dnů po odečtu v pondělí
a ve středu od 15 do 18 hod. v kanceláři Vodovodního sdružení Babicko ( Obecní úřad Kudlovice, první
patro ) a nebo převodem na účet vodovodního sdružení – číslo 1543045349/0800, variabilní symbol
( 10 a číslo domu).
Připomínáme, že v obchodních podmínkách je v článku 4, odstavci 3 stanovena povinnost odběratele
umožnit pověřenému pracovníkovi přístup k měřidlu. U vodoměrů, kde byla provedena kontrola v květnu,
je možné stav vodoměru zaslat emailem na Vodne-Kudlovice@centrum.cz nebo SMS zprávu na
732 502 989.
Výše vodného Vám bude následně zaslána.
Bližší informace k ceně vody najdete na webových stránkách Sdružení obcí „ Babicko „
http://www.babicko.estranky.cz/clanky/vodne-a-stocne-2014.html.