Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu > Hlášení 22.8.

Hlášení 22.8.Vážení občané, chci vás informovat o záměru zpracování nového územního plánu obce. Naše obec má územní plán zpracovaný v roce 2006 na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Plán byl změněn a doplněn v roce 2011. V současné době má většina obcí zpracován územní plán podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zpracování plánů podle nového zákona je povinností obcí do roku 2020.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání – urbanistickou koncepci, vymezí zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování nového územního plánu usnesením 9/23/2017 ze dne 2.3.2017.

Pořizovatelem územního plánu Kudlovic je Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování. Nyní jsme na počátku celého procesu - v současné době je zpracováváno zadání územního plánu, ve kterém budou stanoveny požadavky na řešení koncepce využití území obce.

Vážení občané, tímto bychom Vám rádi dali možnost sdělit Vaše nápady, podněty a požadavky na to, co by měl územní plán naší obce dle Vašeho názoru řešit, které územní změny by přispěly ke zlepšení života v obci, které problémy jsou pro Vás důležité a my o nich třeba zatím nevíme. Návrhy, náměty a požadavky předejte na OÚ písemně nebo e-mailem do 28. 8. 2017. Vaše návrhy budou posouzeny a případně zohledněny při zpracování územního plánu.

Po projednání zadání bude následovat etapa zpracování vlastního návrhu územního plánu, ke kterému budete mít možnost se znovu vyjádřit.

 DOVOLENÁ V KADEŘNICTVÍ

Oznamujeme občanům, že v místním kadeřnictví bude od čtvrtka 24. srpna do čtvrtka 31. srpna z důvodu čerpání dovolené zavřeno.