Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu > 27.12.

27.12.Vyjádření k odvozu komunálního odpadu a odpadů vůbec

Vážení spoluobčané, odpovídám Vám na otázku úterního odvozu komunálního odpadu. Náš obecní úřad, stejně jako např. v Sušicích, neobdržel od OTR žádné upozornění na změnu svozu popelnic. Proto nebyla na stránkách obce o změnách zveřejněna žádná informace. Řada z nás však spojila úterní odvoz se svátečním dnem a popelnice před domy nenachystala. Možnost náhradního termínu byla s OTR projednávána dnes ráno. Podle vyjádření vedoucího provozu, OTR posílá informace o změnách pouze v případě, kdy ke změnám dojde, sváteční úterní svoz proběhl pravidelně podle harmonogramu. Pro náhradní svoz nemají kapacitu. S vědomím situace, že svoz v Kudlovicích a Sušicích neproběhl zcela standardně, navrhují uložení komunálního odpadu do pytlů a libovolné množství pytlů můžete připravit k odvozu v následujícím termínu, tj. opět v sudém týdnu 9. ledna 2018.

A ještě poznámka k plnění kontejnerů na papír a hlavně plasty.
V tyto sváteční dny je pochopitelná větší spotřeba surovin, s tím související větší produkce obalů. Navíc se přidávají obaly od vánočních dárků. Obec disponuje konstantním množstvím kontejnerů umístěných na 3 sběrných místech v dědině a jednom na Dolině. V zimních měsících je sběrný dvůr uzavřen. Pokud jsou kontejnery naplněné, uložte plasty vedle kontejneru v uzavřeném pytli nebo odvezte odpad zpět domů a využijte doby, kdy je možné ukládat odpad do volných kontejnerů. Nenechávejte kolem kontejnerů volné sáčky a tašky s plasty. Dnes, při větším větru, jsou tyto sáčky, tašky a volné plastové láhve v širokém okolí kolem sběrných míst. Pokud upozorňujete na nepořádek kolem kontejnerů, ten si takto děláme sami. Obec nezaměstnává uklízecí četu, která by měla po někom kolem kontejnerů uklízet. Protože je těchto exponovaných dnů v průběhu roku více, chovejme se i v této činnosti zodpovědně a snažme se společně udržet pořádek v naší obci. Děkuji Vám.