Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > TVORBA ZNAKU A VLAJKY KUDLOVIC

TVORBA ZNAKU A VLAJKY KUDLOVICDatum konání:
22.2.2015
Datum ukončení:
15.3.2015

Tvorba znaku a vlajky Kudlovic

Vážení spoluobčané,

v České republice je evidováno celkem 6 300 obcí, z nichž asi 4 500 má svůj heraldický znak. Obecní symboly byly městům přidělovány historicky panovníkem (asi 1 000 měst), nově od roku 1990 s novou legislativou vznikla možnost udělovat obecních znaky i obcím (znak a vlajka - uděluje předseda Poslanecké sněmovny) a tím i právo k jejich používání.

Kudlovice jsou mezi posledními třemi obcemi v širokém regionu, které znak a vlajku nemají.

Nabízejí se dvě otázky:

1. Máme pečeť, nemůžeme ji použít?

Kudlovice mají pečeť datovanou do r. 1685, která byla společná se sousedními Sušicemi (citace heraldika Miroslava J.V.Pavlů) . Pečeť, pečetidlo - sloužilo k potvrzení písemností vzniklých v obci, nejsou v pravém slova smyslu symbolem obce.

2. Jaký je smysl znaku, vlajky?

Jsou symbolem samostatnosti obce, symbolizují obec jako celek. Jsou významným prvkem její identity, projevem sounáležitosti k rodišti, bydlišti. Musí odpovídat heraldickým pravidlům, být schváleny odborným heraldickým podvýborem Parlamentu ČR.

Obecní symboly v ideálním případě navazují na pečetní symboliku obce, zachovávají jednotnost této symboliky a její motivy.

Je vhodné jejich umístění na veřejných budovách obce, webových stránkách, dokumentech obce, slouží k prezentaci obce.

 

Předkládám návrhy znaku a vlajky Kudlovic včetně popisu postupu heraldika a posudku předložených návrhů.

V průběhu minulých dnů byly již návrhy při různých příležitostech diskutovány. Proto mohu sdělit, že největší podporu má návrh č. 3.

 

Vaše názory a připomínky VLOŽTE DO PŘILOŽENÉHO KOMENTÁŘE nebo zašlete na e-mailovou adresu: starosta@kudlovice.cz  (nejpozději do 15. března 2015)

    

starosta obce

 

Znaky obcí a návrh znaku Kudlovic.doc

Vlajky.doc

Kudlovice-symbolika návrhů znaku a vlajky obce.doc

Kudlovice-posudek.doc


Komentáře


  • 3. 3. 2015 9:17
    Jarmila Kučerová
    Znak a vlajka obce Kudlovice

    Po zhlédnutí návrhů znaku a vlajky naší obce se přikláním ke znaku pod ev. č. 3 a podobné vlajce - poslední v řadě, č. 7.

    J. Kučerová