Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality > Místní poplatky 2015

Místní poplatky 2015Datum konání:
23.2.2015
Datum ukončení:
31.3.2015

NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH  VYHLÁŠEK  OBCE KUDLOVICE JSOU  V ROCE 2015 VYBÍRÁNY  TYTO  MÍSTNÍ  POPLATKY:

1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dle vyhlášky č. 1/2012  lze poplatek  uhradit jednorázově, nebo ve dvou splátkách, a to do 31.3. a do 30.9. příslušného roku.

Poplatek za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu za kalendářní rok je Kč 500,-. Tento poplatek platí také fyzická osoba, která má ve vlastnictví  stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, to znamená Kč 500,-/objekt/rok.

Úleva se poskytuje u poplatku za osobu přihlášenou k trvalému pobytu dospělým nad 70 let ve výši Kč 200,-. Poprvé se úleva vztahuje za kalendářní rok následující po roce, kdy dospělí dosáhne věku 70 let.

2. Poplatek za stočné – ve výši Kč 135,- / osoba /rok 

 poplatek je třeba uhradit do 31.3. příslušného roku.

3. Místní poplatek za psa

Dle  vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích  je splatný nejpozději  do 31.3. příslušného roku.

Sazba poplatku:

za prvního psa – 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 200,- Kč

Jestliže držitel psa pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem   příjmu,  platí 100,- Kč

 Úhrada poplatků:

- v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Kudlovicích, pokud  možno v úřední dny,

   v pondělí od 7.00 – 16.00 hodin, ve středu od 7.00-17.00  ( polední přestávka 11.15-11.45 hodin)

- bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo: 5821721/0100, var. symbol: číslo popisné domu.

Bližší informace Vám  poskytneme na telefonu  572 585 075, nebo na e-mailové adrese: obec@kudlovice.cz.

Vyhlášky jsou zveřejněny v plném znění na webu www.kudlovice.cz,                       - záložka  obecní úřad- vyhlášky, zákony,usnesení zastupitelstva