Drobečková navigace

Úvodní strana > Organizace a spolky > Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

 

SPOZ byl v naší obci založen již v roce 1975 a od té doby je součástí kulturního a společenského života naší obce. Členové tohoto sdružení byli a jsou po celou dobu obětaví, vstřícní a ochotní občané z našich řad, kteří kdykoliv pomáhají dle potřeby i ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Náplní činnosti sboru je mimo jiné vítání občánků, spoluúčast při organizování každoročních besed s důchodci, uspořádání malých slavností k výročí zlatých svateb našich spoluobčanů, osobní blahopřání starším občanům při příležitosti kulatých výročí narozenin, návštěvy našich občanů v penzionech a domovech důchodců a v neposlední řadě při důstojném rozloučení s občany při církevních nebo občanských pohřbech.

Tímto výčtem obětavé práce chceme poděkovat alespoň některým dlouholetým členům SPOZ: panu Vladimíru Drábkovi, Zdeňku Jabůrkovi, paní Marii Grebeňové. Marii Sjekelové, Elišce Ondruchové, Daně Žatečkové, Marii Rajmicové, dále pak hudebnímu a pěveckému doprovodu – panu Richardu Horákovi, Ivetě Jabůrkové a Romaně Gajdošíkové. Na kulturních vystoupeních a recitačních pásmech se podílí žáci a učitelé naší školy, kterým za jejich účinkování moc děkujeme.  

Dnes pracuje Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s kulturní komisí obce Kudlovice v tomto složení:

Mgr. Petra Gabrielová
Mgr. Romana Gajdošíková
Iveta Jabůrková
Marie Rajmicová
Mgr. Jana Šilcová
Mgr. Petra Šilcová
Jaroslav Gabriel

Součástí SPOZ zůstávají i nadále starší členové: Richard Horák, Marie Grebeňová, Marie Sjekelová, Eliška Ondruchová a Dana Žatečková, kteří se angažují hlavně při návštěvách k významným jubileím starších občanů obce.

Fotogalerie z besedy s důchodci

Fotogalerie z vítání občánků

P1030274.JPG P1030594.JPG
P1040002.JPG P1040656.JPG
P1040414.JPG P1040442.JPG
P1040419.JPG P1040417.JPG

 

Aktuality