Drobečková navigace

Úvodní strana > Organizace a spolky > TJ Sokol

TJ Sokol

 

Fotbalový klub Tělovýchovné Jednoty (TJ)  Kudlovice – historie a současnost

 

Fotbalový klub TJ  byl v naší obci založen v období II. světové války a dotáhl to až do okresního přeboru. Asi v roce 1948 se rozpadl pro nedostatek hráčů a financí. Po válce, asi v roce 1958, byl znovu obnoven. V současnosti má klub 58 členů. Pečuje o hezký sportovní areál, v němž se nachází budova šaten, která byla vystavěna svépomocí sportovci a obětavými občany v letech 1967 - 1969.

Součástí areálu je uměle zavlažované travnaté hřiště, zastřešené podium a velké taneční kolo s lavicemi a stoly,  které  slouží ke kulturním a sportovním akcím nejen naší TJ, ale i  jiným spolkům, základní a mateřské škole, dále pak asfaltový tenisový kurt (v zimě kluziště) a celkem dobře vybavené dětské hřiště se skluzavkou a houpačkami.

V areálu je vybudováno posezení pod pergolou, které je v letních měsících využíváno jako hospůdka s možností celotýdenního občerstvení .

Budova šaten byla v roce 2009 při příležitosti 50. výročí založení TJ  Kudlovice s pomocí obecního úřadu a obětavou prací členů TJ zrekonstruována. Dále byl vybudován závlahový systém  zatravnění hrací fotbalové plochy.

Přesto v současnosti je potřeba další nezbytné investování do oprav budovy šaten - zateplení západní části budovy, opravy toalet (ze zadní strany od Sušic) atd.

Velkým společným úkolem TJ a OÚ je dořešení problematiky pozemků v areálu. Část pozemků je totiž stále v soukromém  vlastnictví původních majitelů - sourozenců Škrabalových, kteří chtějí po mnoha letech problém konečně vyřešit. Zájmem současných majitelů i TJ a OÚ Kudlovice je pozemky za rozumnou cenu odkoupit, což není ve finančních možnostech TJ. Zatím se jeví jako řešení pronájem pozemků, s výhledem odkoupení a převodu celého areálu pod obec Kudlovice. Pak následně by mohl být areál obcí pronajat spotrovnímu klubu za oboustranně výhodných podmínek. Pro OÚ by se pak  otevřela i možnost žádat o dotace z Evropských Fondů na dovybudování areálu pro lepší využití ve sportovních i hracích aktivitách občanů – např. nové dětské hrací prvky, dopravně-bezpečnostní  hřiště pro malé cyklisty a mládež, atd.

V současnosti má fotbalový klub pouze jedno družstvo, které se drží v soutěži okresního přeboru. Máme velký zájem o oživení žákovského družstva z řad dětí naší obce, mohou to být hoši i děvčata, abychom opět podchytili nové mladé talenty z Kudlovic a děti měly větší zájem o sport a pohyb. Chceme navštívit místní i Babickou školu a ve spolupráci s vedením škol provést nějakou zajímavou formou agitaci pro sport.

Pod hlavičkou TJ se sdružují i mladé ženy a dívky s pravidelným cvičením atraktivní "zumby".

Hlavním úkolem ale zůstává hrát pohledný fotbal a dobře reprezentovat Kudlovice. Nedělní návštěvou hřiště v obci nebo výjezdem do okolních vesnic udržujeme dlouhodobě společensko-sportovní vyžití našich fotbalových příznivců.

TJ taktéž organizuje zdařilé kulturní akce, jako např. v zimním období degustaci a košt slivovice (za poskytnuté vzorky pálenek každoročně děkujeme našim spoluobčanům), dále pak tradiční maškarní ples, který je svou kvalitou co do počtu i nápaditostí masek vyhlášený po širokém okolí. Letos se jedná už o 41. ročník. V posledních letech jsme jako hezkou a záslužnou tradici zavedli vyhlašování zasloužilých členů a fotbalistů TJ Kudlovic z minulých i současných let.

V průběhu měsíce května chceme ve spolupráci s rodiči a event. ZŠ v areálu TJ zorganizovat stavění máje a kácení máje a dále pak sportovní odpoledne se soutěžemi, táborákem a dětskou diskotékou. 

Tradicí se v letních měsících staly také taneční zábavy – Pytlácká noc a vystoupení místní bigbítové skupiny Halogen.

Už téměř tradiční je také oslava konce roku a příchod Nového roku  na hřišti TJ společně s malými dětmi a jejich rodiči - Dětské silvestrovské dopoledne -  formou zimních soutěží, opékání špekáčků, (dokonce i bruslení dle počasí) s možností občerstvení a posezení na šatnách TJ.     

Přejeme si nadále, aby chuť do sportování nebyla pouze doménou fotbalistů, ale aby se nám podařilo vtáhnout ke sportování i mládež a děti.

Fotbal chceme hrát opět  pro radost všech našich příznivců, kterým tímto děkujeme za nezištnou  podporu.

Naše velké díky patří obci a zastupitelstvu obce za projevenou snahu řešit problematiku vlastnictví pozemků a za dosavadní morální i finanční pomoc k zajištění naší sportovní činnosti.   

 

Výbor TJ pracuje nyní ve složení:

Vlastimil Čevela

Zdeněk Jabůrek

Jaroslav Gabriel st.

Stanislav Pavelka

Petr Pekař

Pavel Rozumek

Radovan Bartošek

Vít Rosík

Jaroslav Gabriel ml.

Aktuality

Rychlá navigace

škola2.jpg

KD 2.jpg

lékař zá.jpg

místní poplatky.jpg

Czech.jpg

Bez názvu.jpg